BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
SZkołY PodstawowEJ nr 4
im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego

78-100 Kołobrzeg | ul. Kupiecka 1
tel. | fax: +48 94 35 448 76
www.sp4.kolobrzeg.pl

adresy e-mail:

Dyrektor szkoły: dyrektor@sp4kg.pl
Wicedyrektor: wicedyrektor@sp4kg.pl
Sekretarz: sekretariat@sp4kg.pl