BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
SZkołY PodstawowEJ nr 4
im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego

78-100 Kołobrzeg | ul. Kupiecka 1
tel. | fax: +48 94 35 448 76 | dyrektor@sp4kg.pl
www.sp4.kolobrzeg.pl

 

"Jedyna prawdziwa satysfakcja, jaka istnieje, to przez cały czas wzrastać wewnętrznie, stając się coraz bardziej sprawiedliwym, prawdziwym, hojnym, dobrym, uczynnym. A wszystko to możemy osiągnąć przez codzienne wykonywanie swej pracy najlepiej, jak potrafimy" ... James Freeman Clarke