NOWY  OBWÓD  SP NR 4

( dot. kl. I  -  od  r. szk.  2017/2018 )

 

ULICE

1)    Jordana  Henryka

2)    Kaliska

3)    Koszalińska:   od  24  do  28  

4)    Kupiecka

5)    Myśliwska

6)    Słowińców

7)    Unii  Lubelskiej:   od  30  do  52  ; od  35  do  71

8)    Walki  Młodych:   od  13  do  26 

9)    Zapleczna

10)   Złota

NOWY  OBWÓD  SP NR 4

( dot. kl. VII  -  od  r. szk.  2017/2018 )

 

ULICE :  

 1)    Jordana  Henryka

2)    Kaliska

3)    Koszalińska:   od  24  do  28  

4)    Kupiecka

5)    Myśliwska

6)    Słowińców

7)    Unii  Lubelskiej:   od  30  do  52  ; od  35  do  71

8)    Walki  Młodych:   od  13  do  26 

9)    Zapleczna

10)   Złota