Organy:

  • Dyrektor szkoły
  • Wicedyrektor szkoły
  • Rada Pedagogiczna
  • Administracja szkoły
  • Rada Rodziców
  • Samorząd Uczniowski