Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kołobrzegu prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej, rozliczającej się z budżetem Gminy Miasta Kołobrzeg. Szkoła Podstawowa Nr 4 dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością przy Kupieckiej 1 w Kołobrzegu, stanowiącą własność komunalną Gminy Miasta Kołobrzeg. Szkoła nie posiada osobowości prawnej, a za jej zobowiązania odpowiada budżet Gminy Miasto Kołobrzeg.