Przedmiot działalności i kompetencje:

Przedmiot działalności Szkoły Podstawowej nr 4 w Kołobrzegu jest szkolnictwo podstawowe 85.20.Z (wg PKD).