Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów. Korespondencja może być kierowana pod adres:

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego
ul. Kupiecka 1 
78-100 Kołobrzeg
sekretariat@sp4kg.pl

Sprawy rozpatrywane są z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego. Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

Godziny urzędowania sekretariatu:
poniedziałek - piątek 07:30 -15.30
Uczniowie przyjmowani są codziennie w godzinach 12:00 - 15:30

Przyjęcia rodziców przez dyrektora szkoły:
codziennie 10.00 - 14.00