Dostawa sprzętu dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych – "Aktywna tablica".

Zapytanie ofertowe

29 KBPobierz